>> Font:

www.alberic.com
>> Ubicació:
Plaça de la  Constitució
       

Església Sant Llorenç

2005