També pots posar-te en contacte amb un mail a contacte@alberic.com  

  Nom:      Cognoms:                                                                                                   

  Correu electrònic:  

 

  Comentari:

  

 

  Motiu del contacte: Altres

                                    Enviar notícia

                                    Incorporar esdeveniment a l'agenda

                                    Incorporar esdeveniment al tauló d'anuncis

                                    Publicitar-se a la web

                                    Avisar mal funcionament d'un enllaç

 

Notes del formulari:

El formulari està preparat per a que vos deixeu tants camps en blanc com vulgau, no es necessari que vos identifiqueu ni vos registreu en cap part de la web si no voleu, vuic també rebre crítiques negatives, diguent en que falle, o que vos haguera agradat que fora distint (aquestes crítiques també ajuden a millorar).