Index

               
Presentació de la secció:
 

Veu la llum una nova secció a la nostra pàgina, i quina secció, ni més ni menys que la nostra història, origens, com vivien els nostres avantpassats i aquells que habitaven aquestes terres abans que nosaltres.

Des de feia temps volia abastir aquest projecte, però com que la tasca és immensa, i el temps més be reduït, he anat deixant-ho passar fins que he decidit que no es podia demorar per més temps.

El que podeu vore és una xicoteta mostra del que tinc pensat i espere que vaja creixent poc a poc amb la col·laboració de tots.

 

Estructura de la secció:

Extensió: En primer lloc la història d'Alberic és molta i de moment no estic en condicions d'establir-me l'objectiu de cobrir-la tota.

 

Per altra part, tampoc no volia que es quedés en un mer resum superficial, així que comence amb una sèrie d'articles relacionats amb distints edificis històrics a l'espera de poder incorporar-ne d'altres més complets encara i que abastisquen una temàtica que supere als monuments.

Articles: El ben cert és que no tinc suficients coneixements històrics com per a jugar a fusionar tota la informació que m'arriba per distints mitjans, i no voldria induir a conclusions equivocades i que la gent li donara credibilitat als meus pensaments pensant que sí que dispose de la suficient preparació.

A més en la història hi ha distints aspectes que encara no estan clars i que depenen de l'opinió de l'historiador.

Així, millor deixe eixa responsabilitat en mans dels experts.

Per finalitzar sols em queda desitjar-vos un bon viatge per les nostres pàgines i animar a tot aquell que dispose de més informació o fotos, que la remeta per tal de compartir-la en la resta del poble.

Salutacions