Foto: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
       
   
 

 
   

>> Font:

www.alberic.com
>> Ubicació:

Carrer Rafael Comenge amb

 Plaça de la  Constitució.

       

Carrer Rafael Comenge

2005