Foto: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
       
   
 

 
   

>> Font:

www.alberic.com
>> Ubicació:
Plaça de la  Constitució
       

Església Sant Llorenç

2005